Nov. 7th, 2012

plat_forma: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] a_la_la_la в А.Кокорин "В стране великого сказочника"

Анатолий Кокорин "В стране великого сказочника"
издательство "Советский художник", Москва, 1988г.

Read more... )

January 2013

S M T W T F S
  12 3 45
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:50 pm
Powered by Dreamwidth Studios